W= szerokie uzębienie, E= wąskie uzębienie
Inne średnice i wysokości segmentów na zamówienie, otwór do wyboru